HomeoYgie ©

Homeoygie je směr, kterým se v budoucnu bude postupovat při uzdravování živého těla i životních situací. Princip homeoygie je záměr přijímat to, co je „stejné jako zdraví“.
--------
Význam slova homeoygie je „stejný (jako) zdraví“. Homeo znamená řecky stejný, podobný. Ygie je řecky zdraví, čistota - znáte ze slova hygiena, zde to znamená „kladný, dobrý, bez potíží“.

Pozn: srovnejte se slovem homeopatie, což znamená „stejný (jako) nemoc“. Homeo znamená řecky stejný, podobný. Patie je řecky nemoc, bolest - znáte ze slova pacient. Princip homeopatik je v předpokladu, že „stejné léčí stejné“. Využít síly stejnosti byl v homeopatii úžasný nápad. Já jsem nahradila nemoc zdravím.

Veškeré léčení a terapie vedu v souladu s homeoygickým principem, tedy dle zásady: přijímáme jen to, co je stejné jako zdraví a dobro. To ostatní opouštíme. Problémy můžeme složitě řešit, ale nemusíme. Řešit problém znamená se na problém zaměřovat. To přináší nejen komplikace, ale navíc to aktivuje frekvenci potíže, což nepřináší nic dobrého. Pokud víme, jak na to, pak můžeme problémy čistě nahradit tím, co JE řešení.
Pravidla homeoygického přístupu, jsou jednoduchá – aktivujeme pouze to, co je v souladu s dobrem, s vyšší vibrací, která je v souladu s řešením. Jedná se o velmi silnou transformaci, proměnu záporného v kladné. Můžete si všimnout, že ani na tomto webu nezmiňuji nic negativního – nemusím Vás strašit tím, co je špatně, abych Vás inspirovala k záměru prokázat si dobro ♥.
--------

HomeoYgika©
Jako součást léčení Vám nabízím silný energetický lék. HomeoYgika© nejsou dostupná samostatně, vždy vznikají během léčení. S nimi dostanete samozřejmě i návod na použití.

HomeoYgikum© - složení:
Diamantová voda coby hmotný nosič, na který je navázaná léčivá vibrace účinkující individuálně podle Vaší potřeby. /Z fyzického hlediska je složení pitná voda, to je ale podobná klasifikace, jako kdybych řekla, že já jsem půl metráku masa :-)/

HY je ideální první pomoc v případě nástupu potíží, nebo je to účinná podpora léčení během doby následující po terapii.
HomeoYgika© jsou autorský produkt, autentický výsledek mé praxe.
--------

Zdravá výživa duše
Pojem zdravá výživa je už rozšířený. Mnoho lidí už ví, že čistší mysl Vás zákonitě povede ke zdravějšímu jídlu. Možnost jíst je požehnání, má nám to zpříjemňovat život. Máme lepší jídlo, než bylo kdysi, jen je potřeba o něm mít i dobré myšlenky. Co jíte s vděčností a láskou, to je pro nás dobré.

Já Vás ale budu učit o zdravé výživě Vaší duše. Z pohledu praktické spirituality je skutečná výživa to, co si dáváte do očí a uší. Tato potrava pokračuje do Vaší mysli a z ní do Vašich pocitů a následně vytvoří Vaši budoucnost.

V rámci homeoygického přístupu Vás budu inspirovat k mentálnímu vegetariánství. Budu Vás učit, že důležitější, než vybírat si, co dát do ozubené díry v hlavě, je co zvolíte do očí a uší a čela a že ani tam nepatří žádné nedobré a zkažené věci. Nebo to, že důležitější než co si dáváte do pusy, je co vychází z ní. Pusa má dva směry – jedním jíme a druhým mluVíme, co víme. Naše slova nás ovlivňují víc, než naše jídlo. I to souvisí se zdravou výživou z pohledu homeoygie.

Vibrační gramotnost
Pojem „finanční gramotnost“ už také dobře znáte, ale naše peníze jsou vždy výsledkem vibrační úrovně. Bylo by tedy dobré získat hlavně vibrační gramotnost.
Osou homeoygie je fakt, že žijeme příběh, který si o sobě v duchu vyprávíme. Tu část reality, kterou si zvolíte pro naše oči, uši, myšlenky, představy, pocity – tu potom vidíte kolem sebe. Vidíte ji ve své práci, v rodině, ve svém těle, v peněžence, v celém svém životě.

Proto je tolik důležité pročistit vše, čemu věříte, na co se díváte a co posloucháte. Vaše vnitřní vibrační čistota není otázka morálky či etiky. V hloubi srdce můžete najít vědomí toho, že jste dobrý člověk. Víte, že vše je zrcadlo, ale hledáte nekalosti  bolestivě ve svých vlastnostech a sklonech. Negativní věci, které vidíte, opravdu zrcadlí vás – ale jedná se o vaše city, nikoliv vaše charakterové rysy. Pokud máte pocit, že něco není v pořádku, pak se ten nepořádek promítá do vaší zkušenosti. Přesun od etiky k emocím není snadné převzít z pár řádků. Dopřejte si léčivou terapii vedenou dle zásad homeoygie. Naučím Vás, jak hladit svou duši a ladit se zdravím a dobrem. Nechte se skrz základy vibrační gramotnosti doprovodit k čistotě svého zrcadla.

Emograf
Vážné potíže, které se už somatizovaly (projevily v těle), je možné najít pomocí ozáření v tomografu. Porovnává se tam schopnost částí těla vést proud elektrické energie, protože zdravá tkáň má jinou vodivost, než ta s patologickou změnou. Vyhodnocuje se zobrazovaná hustota tkáně prozářené „x zářením“. Zvýšená hustota a zhoršená prostupnost masa je specifická pro nádorový proces.
Pomocí Emografu je možné najít potíže v mysli, které se zatím neprojevily ve vašem těle. Porovnáme schopnost částí vašeho vědomí vést proud kladné energie, protože zdravá mysl má jinou vodivost, než ta nemocná. Z testování porovnáme hustotu mysli  ozářené „+ zářením“. I tady zhoršená prostupnost signalizuje patologické změny. Pokud tomu budeme věnovat pozornost a pročistíme mysl a problematické emoce, potíže se nebudou somatizovat a zůstaneme zdraví.

Jsem ráda, že se díky mé práci zlepšil život řady lidí. Nebudeme hledat „pravdu“, základem mého učení je najít dobro, které zlepšuje život. HomeoYgie© přináší to, co je stejné jako zdraví a dobro.

Jana Marie

 

© 2019 Jana Marie eden, Praha • Všechna práva vyhrazena.
Tvorba webových stránek - webSEO.cz, www stránky